Muzeum Historii Kobiet
Loading

"WYZWANIA I POTRZEBY OSÓB PROWADZĄCYCH EDUKACJĘ SZKOLNĄ W POLSCE W ZAKRESIE HISTORII KOBIET" - RAPORT Z BADAŃ

Raport zawiera wstępne opracowanie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu „Co wy o nich wiecie?” skierowanego do nauczycielek i nauczycieli oraz osób prowadzących edukację z zakresu historii kobiet w placówkach oświatowych, edukacyjnych oraz instytucjach kultury. 

Badania w działaniu

Na wszystkich etapach projektu eduakcyjnego, równolegle z ewaluacją prowadzone były badania naukowe w modelu badań w działaniu (action research) nt.: „Wyzwania i potrzeby osób prowadzących edukację szkolną w Polsce w zakresie historii kobiet”.

Rezultaty

Głównym celem badań było zdobycie wiedzy na temat codziennych praktyk, wyzwań i potrzeb nauczycielek i nauczycieli oraz osób prowadzących lub planujących prowadzić edukację szkolną w zakresie historii kobiet. Celem praktycznym było przygotowanie we współpracy z organizacjami partnerskimi i ekspertkami rekomendacji dla agend i osób mających wpływ na edukację historyczną w Polsce.

Kto brał udział w badaniu?

W badaniach ilościowych i jakościowych realizowanych między czerwcem 2023 a marcem 2024 udział wzięło 87 osób - aktualnie prowadzących oraz planujących prowadzić edukację z zakresu historii kobiet w szkołach oraz innych instytucjach oświaty i kultury, które wzięły udział w rekrutacji i/lub w cyklu warsztatów w ramach kursu „Co wy o nich wiecie?”.

Czego się dowiedziałyśmy? 

Jak z perspektywy nauczycielek i nauczycieli rozumiany jest sens szkolnej edukacji w zakresie historii kobiet?

W jaki sposób ta edukacja jest obecnie realizowana?

Jakie są największe wyzwania, bariery i rafy?

Co służy edukacji herstorycznej w instytucjach oświatowych?

Czego potrzebują osoby, które obecnie realizuję projekty herstoryczne w instytucjach oświaty i kultury?

Zespół badawczy

Badania przeprowadziły prof. UAM dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska i prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech – naukowczynie z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fundatorki i członkinie Fundacji Muzeum Historii Kobiet.

Rekomendacje

Rekomendacje eksperckie przygotowały: prof. UAM dr hab. Izabela Skórzyńska, (Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Agnieszka Jankowiak-Maik (Fundacja Muzeum Historii Kobiet, Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu), mgr Katarzyna Dworaczyk, (Muzeum Historii Kobiet, Fundacja Miejsce Ludzi), mgr Małgorzata Klimorowska, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i mgr Anna Kowalczyk (Fundacja Muzeum Historii Kobiet).

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Image
Image
Image