Muzeum Historii Kobiet
Loading

dr hab. prof. UAM
Iwona Chmura-Rutkowska

Pedagożka, socjolożka, edukatorka antydyskryminacyjna związana z Wydziałe Studiów Edukacyjnych UAM. Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów z zakresu ukrytych funkcji edukacji, przeciwdziałania przemocy motywowanej stereotypami, edukacji antydyskryminacyjnej oraz studiów nad historią kobiet. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zespołu Pedagogiki Młodzieży oraz Sekcji Pedagogiki Krytycznej przy KNP PAN, Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM i zespołu „Gdy Nauka Jest Kobietą UAM”.


Współ
założycielka i członkini grupy badawczej Płeć i Edukacja - Gender and Education. Opiekunka Koła Naukowego Edukacji Równościowej „Emancypacja” UAM. Współpracowniczka instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania. Członkini Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania oraz Zespołu Sterującego Polityki Oświatowej dla miasta Poznania 2030. Przewodnicząca rady Fundacji Ja,Nauczyciel. Współtwórczyni, kierowniczka i wykonawczyni projektów: „Niegodne historii. O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum”, “Entuzjastki pedagogiki i edukacji”, “Gender w podręcznikach”, “Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać.


Płeć i przemoc w narracjach młodzieży”,
“Lights4Violence. Lights, Camera and Action Against Dating Violence”, “Mądrość, odwaga i entuzjazm. Pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939”. Współkuratorka wystawy: “Naukowczynie - pierwsze kobiece kariery uniwersyteckie w Poznaniu” (Poznańskie Centrum dziedzictwa/Galeria Śluza).